Μητρώα Τμήματος

Έγκριση συνεδρίαση Συγκλήτου ΑΠΘ 3068/23-6-2021.

  1. Μητρώο Εσωτερικών Μελών

  2. Μητρώο Εξωτερικών Μελών

Έγκριση συνεδρίαση Συγκλήτου ΑΠΘ 3039/20-11-2020.

  1. Μητρώο Εσωτερικών Μελών

  2. Μητρώο Εξωτερικών Μελών

 

Έγκριση συνεδρίαση Συγκλήτου ΑΠΘ 3029/22-7-2020

  1. Μητρώο Εσωτερικών Μελών

  2. Μητρώο Εξωτερικών Μελών

 

Έγκριση συνεδρίαση Συγκλήτου ΑΠΘ 3014/22-1-2020.

  1. Μητρώο Εσωτερικών Μελών

  2. Μητρώο Εξωτερικών Μελών

 

Έγκριση συνεδρίαση Συγκλήτου ΑΠΘ 2978/28 & 31-12-2018 .

  1. Μητρώο Εσωτερικών Μελών:  

  2. Μητρώο Εξωτερικών Μελών: 

 

Έγκριση συνεδρίαση Συγκλήτου ΑΠΘ 2962/6 & 9-7-2018 .

1.    Μητρώο Εσωτερικών Μελών: 

2.    Μητρώο Εξωτερικών Μελών:

 

Έγκριση συνεδρίαση Συγκλήτου ΑΠΘ 2953/25-1-2018 .

1.    Μητρώο Εσωτερικών Μελών: 

2.    Μητρώο Εξωτερικών Μελών: