Μητρώα Τμήματος

Έγκριση συνεδρίαση Συγκλήτου ΑΠΘ 3094/26-01-2022.

 1. Μητρώο Εσωτερικών Μελών

 2. Μητρώο Εξωτερικών Μελών

Έγκριση συνεδρίαση Συγκλήτου ΑΠΘ 3068/23-6-2021.

 1. Μητρώο Εσωτερικών Μελών

 2. Μητρώο Εξωτερικών Μελών

Έγκριση συνεδρίαση Συγκλήτου ΑΠΘ 3039/20-11-2020.

 1. Μητρώο Εσωτερικών Μελών

 2. Μητρώο Εξωτερικών Μελών

 

Έγκριση συνεδρίαση Συγκλήτου ΑΠΘ 3029/22-7-2020

 1. Μητρώο Εσωτερικών Μελών

 2. Μητρώο Εξωτερικών Μελών

 

Έγκριση συνεδρίαση Συγκλήτου ΑΠΘ 3014/22-1-2020.

 1. Μητρώο Εσωτερικών Μελών

 2. Μητρώο Εξωτερικών Μελών

 

Έγκριση συνεδρίαση Συγκλήτου ΑΠΘ 2978/28 & 31-12-2018 .

 1. Μητρώο Εσωτερικών Μελών:

 2. Μητρώο Εξωτερικών Μελών: 

 

Έγκριση συνεδρίαση Συγκλήτου ΑΠΘ 2962/6 & 9-7-2018 .

1.    Μητρώο Εσωτερικών Μελών: 

2.    Μητρώο Εξωτερικών Μελών:

 

Έγκριση συνεδρίαση Συγκλήτου ΑΠΘ 2953/25-1-2018 .

1.    Μητρώο Εσωτερικών Μελών: 

2.    Μητρώο Εξωτερικών Μελών: