Μητρώα Τμήματος

Έγκριση συνεδρίαση Συγκλήτου ΑΠΘ 2953/25-1-2018 .

1.    Μητρώο Εσωτερικών Μελών: 

2.    Μητρώο Εξωτερικών Μελών:

 

Έγκριση συνεδρίαση Συγκλήτου ΑΠΘ 2962/6 & 9-7-2018 .

1.    Μητρώο Εσωτερικών Μελών: 

2.    Μητρώο Εξωτερικών Μελών:

 

Έγκριση συνεδρίαση Συγκλήτου ΑΠΘ 2978/28 & 31-12-2018 .

  1. Μητρώο Εσωτερικών Μελών:  

  2. Μητρώο Εξωτερικών Μελών: 

Έγκριση συνεδρίαση Συγκλήτου ΑΠΘ 3000/29 & 30-8-2019.

  1. Μητρώο Εσωτερικών Μελών

  2. Μητρώο Εξωτερικών Μελών