Επικοινωνία

Τμήμα Χημικών Μηχανικών,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Email: info@cheng.auth.gr

Επισήμανση στο χάρτη