Επικοινωνία

Τμήμα Χημικών Μηχανικών,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Email: info@cheng.auth.gr
fax:23109-996250

Επισήμανση στο χάρτη