Η Επιτροπή Αριστείας του Πανεπιστημίου μας πρόκειται να απονείμει και φέτος τα βραβεία αριστείας για το 2018. Τα βραβεία αυτά είναι μια ηθική αναγνώριση για το πολύ σημαντικό έργο που παράγεται στο ΑΠΘ από τα μέλη του.

Ιδιαιτέρως θα επιθυμούσε η Επιτροπή να ενημερωθεί για τις φοιτητικές δράσεις, που αντανακλούν πρωτοβουλία, καινοτομία, κοινωνική προσφορά. Γι’αυτό το σκοπό, παρακαλούμε για τη δική σας συνδρομή σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των φοιτητικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της Σχολής ή των Τμημάτων των Σχολών σας και τη δυνατότητα να υποβάλουν υποψηφιότητα για τα δύο βραβεία που θα δοθούν και φέτος σε φοιτητικές ομάδες από την Επιτροπή Αριστείας ΑΠΘ:

α) Βραβείο αριστείας φοιτητικών δράσεων σε διεθνές επίπεδο
 και 
β) Βραβείο αριστείας φοιτητικών ομάδων σε εθελοντικές δράσεις που προάγουν την πρωτοβουλία στη γνώση και προσφορά προς τους άλλους

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά από τους φοιτητές, έως τις 10.11.2018,  στέλνοντας περιληπτικά τη δράση της ομάδας τους (που να είναι ενεργή και στο ακαδημαϊκό έτος 2017-18) στην ηλεκτρονική διεύθυνση mariapar@rect.auth.gr

Παρακαλούμε για τη σχετική ενημέρωση των κ. κ. Κοσμητόρων καθώς και των κ. κ. Προέδρων των Τμημάτων των Σχολών σας.

Ενημέρωση για τη σύνθεση της Επιτροπής Αριστείας ΑΠΘ υπάρχει στον σύνδεσμο: https://www.auth.gr/committee/19433