Το μάθημα “ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ” κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα διδαχθεί εξ’ αποστάσεως.

Το πρώτο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:15.

Η σύνδεση για το μάθημα θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας “ΖΟΟΜ”, αποκλειστικά με τον ιδρυματικό λογαριασμό στο παρακάτω link:

Join Zoom Meeting

https://authgr.zoom.us/j/97762689481?pwd=NEorODNUeVBXcnhOZ2lHWklHMkdvUT09

 

Για τους διδάσκοντες

Καθηγήτρια Αντιγόνη Κόταλη