Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΑΠΘ με το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καρλσρούης (ΚΙΤ) δίνεται η δυνατότητα υποβολής προτάσεων για μικρής διάρκειας ερευνητικές συνεργασίες και αιτήσεων για εξάμηνες υποτροφίες σε αποφοίτους του ΑΠΘ με μεταπτυχιακό δίπλωμα, που θα ενδιαφέρονταν να εκπονήσουν διδακτορική εργασία στο ΚΙΤ. Λεπτομέρειες φαίνονται στα συνημμένα έγγραφα.

 

 

  1. FundingRates_DE-GR
  2. Aspirant_Grant_ApplicationForm.
  3. FT_ResearchProject_ApplicationForm.
  4. Tender_KIT-AUTh_Opportunities.