Το μάθημα θα διδάσκεται κάθε Τρίτη 13:00 – 15:00 και κάθε Τετάρτη 9:00 – 11:00.

Join Skype Meeting
https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/mstoukid/MRN1RD69