Η εταιρία Ελίν Verd Α.Ε. αναζητά για το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης χημικό μηχανικό ή πτυχιούχο συναφούς αντικειμένου σχολής για εξάμηνη πρακτική άσκηση με θέμα: «Μελέτη Μονάδας Παραγωγής Βιοαερίου». Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στη Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα τηλεργασίας.

 

Απαιτούμενα προσόντα

  • Πτυχιούχος ή τελειόφοιτος Χημικός Μηχανικός ή συναφούς αντικειμένου σχολής
  • Άριστη γνώση αγγλικών
  • Άριστη χρήση Η/Υ
  • Ομαδικό Πνεύμα

  

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι συνίσταται να επικοινωνήσουν με τον κ. Χρήστο Χατζηδούκα (chatzido@auth.gr, 2310 996167) για επιπλέον πληροφορίες, είτε απευθείας με τον κ. Αλέξανδρο Λίτινα, Διευθυντή Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας ELIN VERD (alitinas@elinverd.gr).