ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ- ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2020-2021

 

  1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 4
  5.  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 (ΓΟΝΕΑΣ)
  6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 (ΦΟΙΤΗΤΗΣ