Την Παρασκευή 09/04/2021 έληξε η διορία προαιτήσεων των φοιτητών για εκδήλωση ενδιαφέροντος Πρακτικής Άσκησης. Tο αρχείο με την κατάταξη τους σύμφωνα με τα κριτήρια της σχολής θα το βρείτε αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Πρακτικής του Τμήματος, αλλά και του Γραφείου Πρακτικής του ΑΠΘ. Θα ακολουθήσει email με οδηγίες για τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνετε.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση / πληροφορία είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Ο υπεύθυνος της Πρακτικής

Βαρελτζής Πάτροκλος

Πίνακας κατάταξης φοιτητών