Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Οργανικών/Ακαδημαϊκών μονάδων να μεριμνήσουν ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των εργαζομένων του ΑΠΘ, στην κεντρική εκδήλωση για την παγκόσμια ημέρα των δικαιωμάτων των γυναικών με τίτλο:

‘’ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ -ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ, ΑΝΤΙΔΡΩ’’

που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στις 12:00 στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ

Η Κεντρική εκδήλωση διοργανώνεται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ σε συνεργασία με το ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αφίσσα
Προκαταρτικό Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
Παράλληλες Εκδηλώσεις

Οι Πρυτανικές Αρχές ΑΠΘ