Σήμερα 5-1-2022, ενημερωθήκαμε ότι στο 5ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος υπήρξε ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα σε φοιτητή κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων. 

Η διάγνωση (PCR test) γνωστοποιήθηκε στο φοιτητή στις 31-12-2021.

Ο συγκεκριμένος φοιτητής είναι εμβολιασμένο (έχει κάνει όλα τα εμβόλια).

Ο φοιτητής ήταν εκτός της Σχολής την περίοδο 23-12-2021 – 5-1-2022:

Ο φοιτητής έχει πληροφορήσει τις στενές επαφές του.

Ο φοιτητής έχει ήδη αναπτύξει τα συμπτώματα της ασθένειας.

Ο φοιτητής ήδη είναι σε καραντίνα, σύμφωνα με το νόμο.  Αν και η περίοδος αυτή μόλις έληξε, το test εξακολουθεί να είναι θετικό.    Ο φοιτητής θα παραμείνει άλλες πέντε ημέρες σε καραντίνα και θα ξανακάνει test.

Παρακαλείσθε, αν παρακολουθήσατε κάποιο/α από τα  μαθήματα του έτους αυτού, να ακολουθήσετε απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα στις ‘ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ KAI TA ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ’, από τις Πρυτανικές αρχές, ιδιαίτερα στο ‘4. Διαχείριση Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου περιστατικού με COVID-19 ή στενής επαφής’:

 

Σχετική ανακοίνωση

 

Υπεύθυνοι COVID Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Αθανάσιος Σαλίφογλου, Δημοσθένης Σαρηγιάννης

 

Ημερομηνία Ανάρτησης:

Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2022