Σήμερα 4-11-2021, ενημερωθήκαμε οτι στο 7ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος υπήρξε ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα σε φοιτήτρια που τις προηγούμενες ημέρες παρευρέθη στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (μαθήματα της εβδομάδας 25-29 Οκτωβρίου 2021) του εξαμήνου αυτού.  Η διάγνωση (PCR test) γνωστοποιήθηκε στη φοιτήτρια στις 2-11-2021.

Συγκεκριμένα, η φοιτήτρια παρευρέθη στη Σχολή σε όλα τα μαθήματα του 7ου εξαμήνου σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του 4ου έτους και συγκεκριμένα:

Στις 25-10-2021 παρακολούθησε την περίοδο 9:00 π.μ.-12:00 μ.μ “Ρύθμιση Συστημάτων”, 12:00 μ.μ-2:00 μ.μ “Σχεδιασμός χημικών αντιδραστήρων ΙΙ” και 2:00 μ.μ.-5:00 μ.μ. “Φαρμακευτική τεχνολογία”.

Στις 27-10-2021 παρακολούθησε την περίοδο 9:00 π.μ.-11:00 π.μ “Ρύθμιση Συστημάτων”, 12:00 μ.μ.-1:00 μ.μ. “Σχεδιασμός χημικών αντιδραστήρων ΙΙ” και 1:00 μ.μ.-3:00 μ.μ. “Μηχανική Τροφίμων”.

Στην αίθουσα 302 κάθισe και τις 2 μέρες στο θρανίο με αριθμό 9 ( από την μπροστινή πόρτα 3 σειρά στην μεριά της πόρτας). Κατά τη διάρκεια αυτών των μαθημάτων καθόταν στην πλευρά των παραθύρων και στη μεσαία σειρά στο ύψος του τελευταίου εδράνου.

 

Παρακαλείσθε, αν παρακολουθήσατε κάποιο/α από τα  μαθήματα του έτους αυτού, να ακολουθήσετε απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα στις ‘ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ KAI TA ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ’, από τις Πρυτανικές αρχές, ιδιαίτερα στο ‘4. Διαχείριση Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου περιστατικού με COVID-19 ή στενής επαφής’:

 

Σχετική ανακοίνωση

 

Υπεύθυνοι COVID Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Αθανάσιος Σαλίφογλου, Δημοσθένης Σαρηγιάννης

 

Ημερομηνία Ανάρτησης:

Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2021