Σήμερα 29-11-2021, ενημερωθήκαμε οτι στο 9ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος υπήρξε ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα σε φοιτητή, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες παρευρέθη στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (μαθήματα της εβδομάδας 21-27 Νοεμβρίου 2021) του εξαμήνου αυτού.  Η διάγνωση (rapid test) γνωστοποιήθηκε στο φοιτητή στις 28-11-2021.

Ο συγκεκριμένος φοιτητής είναι εμβολιασμένος.

Ο φοιτητής παρευρέθη στο χώρο της Σχολής για την παρακολούθηση του ΤΟΜ την 9-11-2021.

Ο φοιτητής δεν παρευρέθη στη Σχολή στα μαθήματα του 9ου εξαμήνου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του 5ου έτους, μετά την 9-11-2021

Κατά τη μέχρι τότε διάρκεια των μαθημάτων και της παρουσίας του στο αμφιθέατρο δεν έβγαλε καθόλου τη μάσκα του.

Στις 28-11-2021, το διενεργηθέν test ήταν θετικό

Ο φοιτητής έχει αναπτύξει τα συμπτώματα της ασθένειας.

Ο φοιτητής ήδη είναι σε καραντίνα, σύμφωνα με το νόμο.

Παρακαλείσθε, αν παρακολουθήσατε κάποιο/α από τα  μαθήματα του έτους αυτού, να ακολουθήσετε απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα στις ‘ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ KAI TA ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ’, από τις Πρυτανικές αρχές, ιδιαίτερα στο ‘4. Διαχείριση Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου περιστατικού με COVID-19 ή στενής επαφής’:

Σχετική ανακοίνωση

 

Υπεύθυνοι COVID Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Αθανάσιος Σαλίφογλου, Δημοσθένης Σαρηγιάννης

 

Ημερομηνία Ανάρτησης:

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου  2021