Σήμερα 15-12-2021, ενημερωθήκαμε οτι στο 9ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος υπήρξε ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα σε φοιτητή, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες παρευρέθη στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (μαθήματα της εβδομάδας 7/12/2021 – 15/12/2021) του εξαμήνου αυτού. 

Η διάγνωση (rapid test) γνωστοποιήθηκε στο φοιτητή στις 15-12-2021 στις 14:00 το μεσημέρι.

Ο συγκεκριμένος φοιτητής είναι εμβολιασμένος.

Ο φοιτητής παρευρέθη στο χώρο της Σχολής την περίοδο 7/12/2021 – 15/12/2021:

7/12/2021: Στο μάθημα Σχεδιασμός και μελέτη μικροσυσκευών (16:00-19:00), κ. Μουζά. Καθόταν κέντρο, στο θρανίο 8 ή 9 της αίθουσας 5ου έτους

8/12/2021: Στο μάθημα Σχεδιασμός Προηγμένων Υλικών και διατάξεων (15:00-18:00), κ. Ζασπάλης. Καθόταν στην αριστερά στήλη, όπως βλέπουμε τον πίνακα δίπλα στα παράθυρα της αίθουσας του 3ου έτους.

10/12/2021: Στο μάθημα Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Σύνθεσης και Βελτιστοποίησης Διεργασιών (12:00-13:00), κ. Γεωργιάδης. Καθόταν στην δεξιά στήλη, όπως βλέπουμε τον πίνακα και ήταν τελευταίος από τις κατειλημμένες θέσεις στην αίθουσα του 5ου έτους.

10/12/2021: Στο μάθημα Σχεδιασμός Προηγμένων Υλικών και διατάξεων (13:00-14:30), κ. Ζασπάλης. Καθόταν στην αριστερά στήλη, όπως βλέπουμε τον πίνακα δίπλα στα παράθυρα της αίθουσας του 3ου έτους.

14/12/2021: Στο μάθημα Σχεδιασμός και μελέτη μικροσυσκευών (16:00-19:00), κ. Μουζά. Καθόταν κέντρο στο θρανίο 8 ή 9 της αίθουσας 5ου έτους.

Κατά τη μέχρι τότε διάρκεια των μαθημάτων και της παρουσίας του στο αμφιθέατρο δεν έβγαλε καθόλου τη μάσκα του.

Στις 15-12-2021, το διενεργηθέν self-test ήταν αρνητικό

Ο φοιτητής δεν έχει αναπτύξει τα συμπτώματα της ασθένειας.

Ο φοιτητής ήδη είναι σε καραντίνα, σύμφωνα με το νόμο.

Παρακαλείσθε, αν παρακολουθήσατε κάποιο/α από τα  μαθήματα του έτους αυτού, να ακολουθήσετε απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα στις ‘ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ KAI TA ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ’, από τις Πρυτανικές αρχές, ιδιαίτερα στο ‘4. Διαχείριση Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου περιστατικού με COVID-19 ή στενής επαφής’:

 

Σχετική ανακοίνωση

 

Υπεύθυνοι COVID Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Αθανάσιος Σαλίφογλου, Δημοσθένης Σαρηγιάννης

 

Ημερομηνία Ανάρτησης:

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου  2021