Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Παρασκευή 1 Ιουνίου, η βιβλιοθήκη του Τμήματος θα παραμένει κλειστή.