ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας πληροφορούμε ότι η Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, θα είναι κλειστή από τις 13 έως και τις 15 Απριλίου 2021, λόγω κατάληψης της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ (ενδέχεται να συνεχιστεί και την Παρασκευή 16 Απριλίου).

Παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά