Παρακαλούνται όποιοι   φοιτητές οφείλουν το μάθημα να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα 

Σταμάτης Τζελέπης (stzelepis@cheng.auth.gr)