Σύνδεσμος αίθουσας (Personal Link) : https://zoom.us/my/uowm.g.rdcbs 

Personal Meeting ID : 673 831 6852

Σύντομες Οδηγίες στο : https://help.uowm.gr/?page_id=48