Η Θεωρία του μαθήματος “Μαθηματικά Ι”  θα διεξάγεται Δευτέρα 9-12 και  θα γίνεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας zoom, ο σύνδεσμος που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι ο παρακάτω:
https://authgr.zoom.us/j/98586763285

Με εκτίμηση,
Κ. Παπαλάμπρου