Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, η έναρξη της εξεταστικής μετατίθεται κατά μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή για τη *Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021*. Η αλλαγή αυτή  οφείλεται στη μη έγκαιρη παραλαβή συγγραμμάτων από τους φοιτητές και συνεπώς στη μη επαρκή προετοιμασία τους για τις εξετάσεις.

Το νέο Πρόγραμμα της Εξεταστικής περιόδου θα ανακοινωθεί αύριο.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγήτρια Αγγελική Λεμονίδου