Αρχείο Περατωθεισών μεταδιδακτορικών ερευνών

 

A/AΈτος ΠεράτωσηςΟνοματεπώνυμο Γνωστικό Αντικείμενο Μεταδιδακτορικής ΈρευναςΕπιβλέπων
12021Κρητικός ΓεώργιοςΧρήση μοριακών προσομοιώσεων για την μελέτη στατικών, δυναμικών και θερμοδυναμικών ιδιοτήτων
πολυμερικών νανοσυνθέτων με βάση το γραφένιο
Κ. Καρατάσος
22021Βασιλείου ΕιρήνηΗλεκτροχημικοί αντιδραστήρες μεμβράνης μικτής ιοντικής αγωγιμότητας πρωτονίων και ιόντων οξυγόνου για την ταυτόχρονη ηλεκτρόλυση CO2 και H2O προς παραγωγή Μεθανόλης και άλλων χημικών προϊόντων/καυσίμωνΜ. Στουκίδης
3 2021 Γκαραγκούνης ΙωάννηςΑνάπτυξη καθοδικών ηλεκτροδίων για την παραγωγή μεθανόλης και άλλων χημικών προϊόντων από την ταυτόχρονη ηλεκτρόλυση CO2 και Η2Ο σε ηλεκτροχημικούς αντιδραστήρες μεμβράνης μεικτής ιοντικής αγωγιμότητας (Η+ και Ο2-) Μ. Στουκίδης