Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων

Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

Για το ΔΣ:
Πρόεδρος: Κοντός Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: : Σκαλτσογιάννης Αθανάσιος
Ταμίας: Ζαγκλιβέρης Δημήτριος
Γεν. Γραμματέας:  Καραγεώργος Φίλιππος
Ειδ. Γραμματέας: Καρακώστας Παναγιώτης

Νέα – Ανακοινώσεις