α)

 Ονομα:                                  Νίκου Διονύσιος, ΑΕΜ: 4951

Τίτλος:                                    Ηλεκτροχημική ενίσχυση υδρογόνωσης του CΟ2 σε κυψέλη  Pt/LWO-20%Mo/LWOCo

                                                Electrochemical promotion of CO2 hydrogenation in a  Pt/LWO-20%Mo/LWO-Co  cell

Ημ/νία  Εξέτασης: Τετάρτη, 31 Μαρτίου, 14.00

 

————————————————————————————————————————————————————————–

 

β)

 Ονομα:                                  Κωνσταντινίδου Αργυρώ, ΑΕΜ: 4758

Τίτλος:                                    Ηλεκτρόλυση υδρατμού σε πρωτονιακό αγωγό και υψηλές θερμοκρασίες

                                                Steam electrolysis using a proton conductor at high temperatures

 

Ημ/νία  Εξέτασης: Τετάρτη, 31 Μαρτίου,  14.30

 

—————————————————————————————————————————————————————————

 

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν μέσω του συνδέσμου:

 
https://meet.lync.com/aristotleuniversityoffice365/mstoukid/MRN1RD69

 

Ο επιβλέπων

Μ. Στουκίδης