Το μάθημα “ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ ” κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα διδαχθεί εξ’ αποστάσεως.

Το πρώτο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:15.

Η σύνδεση για το μάθημα θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας “ΖΟΟΜ”, αποκλειστικά με τον ιδρυματικό λογαριασμό στο παρακάτω link:

Join Zoom Meeting

https://authgr.zoom.us/j/99716627615?pwd=ZkRja3A5UVMrUXJ3UnppRm45Qlh5QT09

 

Η διδάσκουσα

Καθηγήτρια Αντιγόνη Κόταλη