ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία

ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΜΣ

‘Χημική και Βιομοριακή Μηχανική’

παρατείνεται μέχρι 10/7/2018

Από τη Γραμματεία