Αγαπητοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες,

Οι παραδόσεις του μαθήματος «Εισαγωγή Η/Υ» θα διεξάγονται, με βάση το
πρόγραμμα, κάθε Παρασκευή 9:00-12:00 (έναρξη 9:00) μέσω της ψηφιακής
πλατφόρμας zoom.

Η πρόσβαση παρέχεται μέσω του συνδέσμου:

https://authgr.zoom.us/j/97594738926?pwd=VU5Wdm1SdWJ2L0Rrek1lVk5wTXJoQT09

Meeting ID: 975 9473 8926
Passcode: 153647

Ο Διδάσκων

Γ. Καραπέτσας