Παρουσίαση/εξέταση διδακτορικής διατριβής υπ.διδ. κ. Ζήση Βρύζα, 23/7/2018