Παρουσίαση/εξέταση διδακτορικής διατριβής κ. Αλέξανδρου Παύλου