Παρουσίαση/Εξέταση διδ.διατριβής κ. Γεωργίας Τερτσινίδου