Παρουσίαση/Εξέταση διδ.διατριβής κ. Δήμητρας Μπαντή