Παρουσίαση και εξέταση διδ. διατριβής κ. Κ. Σακελλαρίου