*Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας*

Την Πέμπτη 22/10, ώρα 12:30, θα γίνει παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης της διπλωματικής εργασίας του Παντελή Μπουντζή με τίτλο:

«ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΥΔΡΟΞΥΑΠΑΤΙΤΗ»

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συνδεθούν μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού στη διεύθυνση:

https://authgr.zoom.us/j/2406582565?pwd=dm9HNFZMdlQ0TU1aalVGaFJRWk5VZz09

Η τριμελής επιτροπή,

Σ. Γιάντσιος, Γ. Κυριάκου, Μ. Μήτρακας