Την Πέμπτη 19/4/2018 και ώρα 10.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή και δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της κ. Αρετής Μακρολειβαδίτη με τίτλο:

«ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ RAMAN ΤΗΣ ΑΛΚΑΝΝΙΝΗΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ»

στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ισογείου του κτιρίου Δ’ της Πολυτεχνικής Σχολής.