Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Τη Δευτέρα 19/10, ώρα 14:00, θα γίνει παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης της διπλωματικής εργασίας του Αχιλλέα Αρβανιτίδη με τίτλο:

«Αριθμητική Προσομοίωση της Ροής Ερυθροκυττάρων σε Μικροαγγεία».

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συνδεθούν μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού στη διεύθυνση:

https://authgr.zoom.us/j/2406582565?pwd=dm9HNFZMdlQ0TU1aalVGaFJRWk5VZz09

Η τριμελής επιτροπή,

Σ. Γιάντσιος, Κ. Καρατάσος, Γ. Καραπέτσας