Την ΤΕΤΑΡΤΗ 14 Ιουλίου 14.00, θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής
εργασίας της φοιτήτριας Ευδοκίας Φωτιάδου με τιτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΜΟΥ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΚΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ»

Επιβλέπων: Καθ. Σαρηγιάννης Δημοσθένης
1ο μέλος: κ.Μήτρακας Μανασσής

2ο μέλος: κ.Βαρελτζής Πάτροκλος

Εξέταση Διπλωματικής ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
Wed, Jul 14, 2021 2:00 PM – 2:30 PM (EEST)

Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.

https://global.gotomeeting.com/join/153021869