Την ΤΕΤΑΡΤΗ 14 Ιουλίου 11.00, θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής
εργασίας της φοιτήτριας Φωτεινής Νικηφόρου με τιτλο: ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΟΡΤΗΣ EXHES: ΜΙΑ ΜΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Επιβλέπων: Καθ. Σαρηγιάννης Δημοσθένης

1ο μέλος: κα.Αγγελή Αμαλία

2ο μέλος: κ.Κυπαρισσίδης Αλέξανδρος

 

Εξέταση Διπλωματικής ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Wed, Jul 14, 2021 11:00 AM – 11:30 AM (EEST)

Please join my meeting from your computer, tablet, or smartphone.

https://global.gotomeeting.com/join/565771325