Η περίοδος εξέτασης των διπλωματικών εργασιών είναι από 29.03.2021 έως και 02.04.2021.