Πίνακας κατάταξης των επιλεγμένων φοιτητών/τριών της πρακτικής άσκησης του τμήματος.

O πίνακας περιλαμβάνει τα ΑΕΜ των φοιτητών/τριών για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση αυστηρά έως τις 11/05/2022 και ώρα 12:00 π.μ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο ένστασης εδώ Έντυπο Ένστασης. Ο/η φοιτητής/τρια το συμπληρώνει, το υπογράφει, το σκανάρει και το αποστέλλει ηλεκτρονικά στο praktiki@auth.gr αναγράφοντας στο email το Τμήμα του και το ονοματεπώνυμό του. Ενστάσεις που δε θα έχουν την παραπάνω μορφή δε θα γίνονται δεκτές και δε θα πρωτοκολληθούν.

 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Πρακτικής Άσκησης Ακαδ. έτος 2021-2022