Παρασκευή 26-3-2021 στις 13.00 και στον παρακάτω σύνδεσμο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκδήλωση-ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής του Α.ΠΘ. για τους φοιτητές του Τμήματός μας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης το καλοκαίρι 2021

Topic: Πρακτική Άσκηση Χημ.Μηχ

Time: Mar 26, 2021 01:00 PM Athens

Join Zoom Meeting

https://authgr.zoom.us/j/98478662615?pwd=UXdLVnNucHcxanlRVTR4K3p1SlJ6QT09

Meeting ID: 984 7866 2615

Passcode: 829689

Παρακαλώ να συνδεθείτε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό (guests δε θα γίνονται δεκτοί)

 

Ο Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης

Επ.καθ. Βαρελτζής Πάτροκλος

 

Best Regards

 

Vareltzis Patroklos, PhD

Assistant Prof.,

Laboratory of Food Industries and Agricultural Industries Technology

Dept. of Technologies,

Chemical Engineering Dept.,

Aristotle University of Thessaloniki, 54124

Thessaloniki, Greece

Tel: +30 2310 996162

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4796-183X