Προκήρυξη διενέργειας εκλογών Διευθυντών Εργαστηρίων Πολυτεχνικής Σχολής