Προκήρυξη διενέργειας εκλογών διευθυντών Εργαστηρίων Τμήματος