Προκήρυξη εκλογών Κοσμήτορος Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Ενημέρωση για εκλογές Κοσμήτορος Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Δήλωση υποψηφιότητας εκλογής Κοσμήτορος