Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, προκηρύσσει για το έτος 2019 την απονομή χρηματικών βραβείων
σε διακεκριμένους νέους Έλληνες επιστήμονες.

 

Σχετική Προκήρυξη