Προκήρυξη εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.

ANNOUNCEMENT ENROLLMENT IN THE INTER-DEPARTMENTAL POSTGRADUATE PROGRAM
«BIOMEDICAL ENGINEERING» FOR THE ACADEMIC YEAR 2021-22