Πρόγραμμα Εξετάσεων

 

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2022

Δευτέρα 6.6.2022 – Παρασκευή 1.7.2022

Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2022

Δευτέρα 24.1.2022 – Παρασκευή 18.2.2022

 

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2021

Τετάρτη 1.9.2021 – Παρασκευή 1.10.2021

 

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2021

Δευτέρα 7.6.2021 – Παρασκευή 2.7.2021

 

Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2021

Δευτέρα 25.1.2021 – Παρασκευή 19.2.2021

 

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2020

Τρίτη 01.09.2020 – Πέμπτη 01.10.2020

 

Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2020

Τετάρτη 17.06.2020 – Παρασκευή 10.07.2020

 

Πρόγραμμα εξετάσεων επί ΠΤΥΧΙΩ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

 

Εξεταστική Περίοδος Ιανουαρίου  2020
Τετάρτη 15.01.2020 – Δευτέρα  10.02.2020

 

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2019
Δευτέρα 02.09.2019 – Παρασκευή 27.09.2019

 

Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2019
Δευτέρα 03.06.2019 – Παρασκευή 28.06.2019