Πρόγραμμα Εξετάσεων

Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2020
Δευτέρα 01.06.2020 – Παρασκευή 26.06.2020

 

Εξεταστική Περίοδος Ιανουαρίου  2020
Τετάρτη 15.01.2020 – Δευτέρα  10.02.2020

 

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2019
Δευτέρα 02.09.2019 – Παρασκευή 27.09.2019

 

Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2019
Δευτέρα 03.06.2019 – Παρασκευή 28.06.2019