Σύμβουλοι Σπουδών Τμήματος

Σύμφωνα με το ΠΔ 160/2008, οι Σύμβουλοι Σπουδών συμβουλεύουν και υποστηρίζουν ιδίως τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενημερώνουν, πληροφορούν και συμβουλεύουν όλους τους φοιτητές σε θέματα των σπουδών τους και της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και καταβάλλουν ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα για φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσχέρειες στην επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών ορίζει σε κάθε πρωτοετή φοιτητή (Συνέλευση αρ. 17/14-5-2021) τον Σύμβουλο Σπουδών του. Είναι ο καθηγητής στον οποίο μπορεί να ανατρέχει για κάθε του ερώτημα που αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία, μπορεί  να τον συμβουλεύεται σε σχέση με τις επιλογές και το αντικείμενο μαθημάτων, ώστε να διαμορφώσει το επιστημονικό προφίλ που ταιριάζει καλύτερα στον χαρακτήρα του και στα ενδιαφέροντά του. Γνωρίζοντας τις διαδικασίες και τη νομοθεσία, ο Σύμβουλος Σπουδών μπορεί να τον πληροφορεί και να τον συμβουλεύει σωστά και υπεύθυνα. Είναι, επίσης, ο καθηγητής στον οποίο μπορεί να εμπιστεύεται τα παράπονα και την κριτική του, για ό,τι εκείνος θεωρεί πως πρέπει να βελτιωθεί, ώστε αυτά να προωθηθούν και να συζητηθούν στο Τμήμα.

Τις πρώτες ημέρες, ο πρωτοετής φοιτητής παραλαμβάνει στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο μήνυμα από τον Σύμβουλο Σπουδών που έχει οριστεί για εκείνον, το οποίο αφορά σε μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας. “

 

Σύμβουλοι Σπουδών 2021 -2022