Η ΕΔΕ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» αποφάσισε να προκηρύξει εικοσιπέντε (25) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στον 11ο κύκλο σπουδών του Προγράμματος κατά τη διετία 2018-2020.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών». Η διάρκεια φοίτησης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι τρία (3) εξάμηνα, και δεν απαιτούνται δίδακτρα ή τέλη εγγραφής.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τις απογευματινές ώρες καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ-ΔΤΠΥ έντυπα ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dtpy@eng.auth.gr από τη Δευτέρα 20 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.

 

Αναλυτικότερα πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στον ιστότοπο του Μεταπτυχιακού