Οι προ-αιτήσεις για την πρακτική άσκηση περιόδου Ιούλιος-Αύγουστος 2020 ξεκίνησαν.

Για τις επόμενες 2 εβδομάδες, μέχρι 23-03-2020, ακολουθείστε το σύνδεσμο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της πρακτικής του Τμήματος, ή τον αντίστοιχο σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής του Α.Π.Θ. για να ολοκληρώστε την προ-αίτηση.

 

Ο υπεύθυνος Πρακτικής του Τμήματος

Βαρελτζής Πάτροκλος

Ευχαριστώ


Best Regards

Vareltzis Patroklos, PhD
Assistant Prof.,
Laboratory of Food Industries and Agricultural Industries Technology
Dept. of Technologies,
Chemical Engineering Dept.,
Aristotle University of Thessaloniki, 54124
Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 996162