Τη Δευτέρα 10-2-2020 αρχίζει και θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση της εκπαίδευσης στα μέτρα Ασφάλειας και Πυρόσβεσης.

Η εκπαίδευση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 10-2-2020 και θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας στον προσομοιωτή πυρασφάλειας.

Στην πρώτη φάση, θα λάβουν μέρος οι πρωτοετείς φοιτητές (συγκεκριμένος αριθμός που θα ανακοινωθεί) που δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν με την έναρξη των μαθημάτων την 1-10-2019. Η έναρξη θα γίνει στις 10:00 π.μ. (Ομάδα Α1). Στη δεύτερη φάση, θα λάβουν μέρος οι υπόλοιποι προπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή (Ομάδα Α2). Η έναρξη της φάσης αυτής θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 μ.μ.

Σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, η συγκεκριμένη εκπαίδευση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής σε όλα τα Εργαστήρια του Τμήματος, καθ’ όλη τη διάρκεια των Σπουδών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων που προσφέρονται.

Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική.

Όσοι δεν προσέλθουν ή δε λάβουν μέρος σε όλες τις φάσεις της εκπαίδευσης δε θα γίνουν δεκτοί στα Εργαστήρια.

Το σχετικό εμπλουτισμένο υλικό και οι ανακοινώσεις θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου (http://bioinorglab.web.auth.gr/gr_site/Labs/ChemLab/F2019/Announcements/).

Οι σχετικές  ανακοινώσεις θα βρίσκονται επίσης αναρτημένες στη Γραμματεία του Τμήματος

και του Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας και Προηγμένων Υλικών (Κτήριο Γ).