Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι του Τμήματος Χημικών κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και Διπλωματούχοι του Τμήματος Χημικών Μηχανικών να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με χρηματοδότηση από ερευνητικό έργο.

Η ειδικότερη γνωστική περιοχή των δύο θέσεων περιλαμβάνει τη σύνθεση, διαχείριση και χαρακτηρισμό νανοσωματιδίων και επομένως σχετική εμπειρία στα θέματα αυτά προσμετράται θετικά.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι 21/11/2018, με αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email: alexpros@meng.auth.gr